Grafic de lucru: 24/7  |  Harta site-ului

Conditi de internare

 

ACTE  NECESARE

 • Buletin de identitate
 • Bilet de trimitere pentru internare semnat de medicul de familie  sau
 • Bilet de trimitere pentru internare semnat de medical specialist din Secția Consultativă (f.027-e)  sau
 • Bilet de trimitere pentru internare de la Asistenţa Medicală  Urgentă prespitalicească (tel. 112).

                                         PROGRAM ŞI REGULI DE VIZITARE

         Pentru a optimiza asistenţa la patul bolnavului, vizitarea pacienţilor se limitează la un program stabilit. În conformitate cu acesta, orele de vizită sînt următoarele:

 • • Accesul liber zilnic, între orele 11:00 - 12:00 şi 17:00 - 19:00, sîmbăta şi duminica  între orele 11:00 - 14:00 şi 17:00 - 19:00;
  • Vizitele în afara programului obişnuit—doar cu acordul medicului.

      Cel mult 2 sau 3 persoane pot vizita un pacient în acelaşi timp. În cazuri excepţionale, această întrebare rămîne la decizia șefului de secţie. Numărul de vizitatori se restrînge în scopul securităţii şi din cauza spaţiului redus al secţiei. Copiii care însoţesc vizitatorii trebuie să  fie supravegheaţi în permanenţă de un adult.

      Vă rugăm, în cazul în care vi se cere motivat să părăsiţi secţia sau spitalul, să respectaţi exigenţa dată.

      De asemenea, este obligatoriu să  urmaţi sfaturile şi regulile personalului medical:

 • • Să păstraţi igiena personală şi să respectaţi regulamentul intern al spitalului;
  • Să nu faceţi vizite dacă sînteţi răcit, aveţi o boală infecţioasă sau nu vă simţiţi bine;
  • Să nu introduceţi în incinta secţiei băuturi alcoolice, droguri, obiecte tăioase, arme;
  • Să nu părăsiți instituția fără permisiunea medicului currant – coordonată cu șeful secției.

                                                  PROCEDURI DE EXTERNARE

      Cu 1-2 zile înainte vă vor fi anunţate ziua şi momentul externării, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi pregăti de plecare şi să anunţaţi familia sau o persoană apropiată despre externarea dumneavoastră:

 • • Solicitaţi biletul de externare, completat de medicul curant;
  • În caz de necesitate, solicitaţi concediul medical, pentru angajatorul dumneavoastră.

Important! Nu uitaţi să anunţaţi familia sau ruda cea mai apropiată despre externarea dumneavoastră.

                                                                RECOMANDĂRI

     Atunci cînd vă adresaţi la Secţia de internare, este binevenit să aveţi cu dumneavoastră o copie a reţetei sau ambalajul şi să cunoaşteţi dozele medicaţiei pe care o luaţi. 

     În caz de probleme medicale urgente, este foarte important ca, în măsura posibilităţilor, înainte de a lua decizia de a vă deplasa la Secţia de internare, să vă gîndiţi foarte bine dacă într-adevăr prezentaţi urgenţă medicală.

     Dacă, totuşi, aţi venit direct în Secţia de internare şi medicul care vă examinează stabileşte că nu este indicată spitalizarea urgentă, veţi fi redirecţionat după competenţă la Secția Consutativă, sau la medicul dumneavoastră de familie.

      Personalul Secţiei de internare vă roagă insistent să aveţi răbdare şi înţelegere.

                                                        SECURITATEA

        În interesul securităţii, combaterii şi prevenirii incendiilor şi evitarea unor situaţii limită, uneori vizitatorii sînt rugaţi să părăsească spitalul. Un comportament neadecvat din partea rudelor sau pacienţilor nu va fi tolerat şi vor fi chemaţi paza sau  grupul operativ de intervenție a Inspectoratului de Poliție.

       Vă amintim că spitalul NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA pentru obiectele de mare valoare precum: documente importante, bani, articole de bijuterie şi alte bunuri personale. Obiectele de valoare NU SE PĂSTREAZĂ cu dumneavoastră în spital! Este benevenit ca pacienţii să trimită acasă toate obiectele de valoare sau să le încredinţeze pentru păstrare rudelor sau persoanelor autorizate. Se recomandă ca pacienţii să păstreze doar sume mici de bani sufieciente pentru acoperirea cheltuielilor zilnice şi o rezervă corespunzătoare pentru drumul de întoarcere de la spital acasă.

Important! Nu uitaţi să comunicaţi personalului spitalului numele, prenumele, adresa şi numărul de contact al rudei dumneavoastră cea mai apropiată.

                      Este interzisă:

 • • folosirea telefoanelor mobile în preajma zonelor de tratament a pacienţilor, deoarece interferenţele electromagnetice pot împiedica funcţionarea adecvată a echipamentului medical;
  • folosirea telefoanelor mobile cu cameră foto şi video fără consimţămîntul personalului medical.