Grafic de lucru: 24/7  |  Harta site-ului

Drepturile Pacientului

 

 • Spitalul informează pacienţii şi pe familiile acestora în legătură cu îngrijirea şi cu serviciile ce li se acordă, cu accesul la aceste servicii.

 • Îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.

 • Pacienţii sunt protejaţi împotriva atacului la persoană.

 • Informaţiile legate de pacient sunt confidenţiale şi protejate faţă de pierderea sau folosirea necorespunzătoare.

 • Spitalul informează pacientul şi familia în legătură cu drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de refuzul sau întreruperea tratamentului.

 • Pacienţii şi familia primesc informaţii corespunzătoare în legătură cu boala, tratamentul prescris şi persoanele care îi vor îngriji astfel încât aceştia să poată lua decizia în ceea ce priveşte propria îngrijire.

 • Spitalul oferă îngrijire în limita normelor financiare, etice, legale şi de interes reciproc.

 • Serviciile de laborator, radiologie, explorări funcţionale sunt disponibile pentru îndeplinirea nevoilor pacientului numai după evaluare şi recomandarea medicului specialist.

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

 • Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia.

 • În interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.

 • Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale - Vă rugăm, folosiţi-vă de această oportunitate.

 • Folosiţi containerul (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.

 • Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă în restul zilei.

 • La externare este obligatorie predarea integrală a tuturor bunurilor pe care le-aţi primit.

 • Este interzisă părăsirea secţiei fără avizul medicului sau al asistantei de post.

 • În spital veţi sta atâta timp cât este necesar, doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

LEGE Nr. 263 din  27.10.2005 Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului

Ghid de utilizare a poliţei de asigurare

GHIDUL VIZITATORILOR

PROGRAM DE VIZITARE

LUNI - VINERI:  15-20

SÂMBĂTĂ şi DUMINICÃ: 10-20

REGULI GENERALE DE IGIENÃ

 •      Numãrul maxim de vizitatori admişi la un pacient este de douã persoane.

 •      Se interzice vizitarea pacienților de cãtre persoanele care prezintã simptome ale unei boli infecţioase (în special virozã respiratorie, boalã diareicã acutã, boalã eruptivã, etc.).

 •      La intrarea în secţie vizitatorii vor avea echipament de protectie asigurat de spital: halat sau pelerinã, bahile, iar în secţia de terapie intensivã şi mascã, bonetã.

     Vizitatorii nu au voie:

- sã se aşeze pe patul pacientului;

- sã atingã mesele de tratament, cãrucioarele de pansamente, echipamente sau aparatura medicalã;

- sã atingã recipientele inscripționate cu mesaje de risc, de exemplu pictograma de "risc biologic"

     Se vor respecta indicaţiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în functie de specificul bolii şi al procedurilor de diagnostic sau tratament.

 • Nu se vor aduce în spital alimente de tip creme, înghetatã, ouã de casã, lapte de casã, etc..

 • Nu se vor aduce flori pacientilor internaţi în secţii chirurgicale, obstetricã-ginecologie, de terapie intensivã.

 • Vizitatorii vor respecta indicațiile personalului medico-sanitar privitoare la mãsurile aplicate în situaţii “deosebite” (carantinã, etc.).

ACTE NECESARE PENTRU INTERNARE

Puteţi beneficia de serviciile medicale indiferent dacă sunteţi sau nu asigurat.

În funcţie de calitatea dumneavoastra, actele necesare internării sunt urmatoarele:

 •        Buletinul de Identitate (Certificat de Naștere în cazul copiilor sub 14 ani)

 •        Poliţa de asigurare

 •        Bilet de internare de la medicul de familie sau de la medicul specialist din cadrul Secţiei Consultative

       Fără bilet de trimitere, la prezentarea directă a pacientului în cazuri urgente, confirmate şi documentate de către personalul medical al secţiei de internare.

       Internarea gravidelor cu urgenţe obstetricale (sarcina extrauterină, avort spontan, naştere) se efectuează necondiţionat (indiferent de prezenţa poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală).

Ce să aveţi în bagajul de internare:

 • Pijama

 • Câteva alimente ce nu se alterează ușor (în cazul în care nu aveţi restricţii de ordin dietetic)

 • Periuţă de dinţi

 • Sapun şi şampon

 • Papuci

 • Prosop

Totodată, este indicat să aveţi în bagaj orice altceva care vă ajută să vă simtiţi confortabil în vizită la spital. (laptop, tablete, cărţi, reviste, jocuri, jucării pentru copii).

Personalul spitalului va asigura ca să beneficiaţi de condiţii de cazare bune, însă la externare este obligatorie returnarea integrală a bunurilor asigurate de spital.

Vă recomandam să anunţaţi familia sau vizitatorii cu privire la orele de vizită, întrucât în restul zilei intrarea aparţinătorilor este strict interzisă.

Daca vă pregătiţi pentru operaţie, cereţi medicului dumneavoastră toate informaţiile necesare înainte sau în timpul internării. Vă garantăm că vom face toate eforturile pentru ca această perioadă stresantă să treacă uşor şi fără probleme.

INFORMAŢII PRIVIND EXTERNAREA PACIENTULUI

Pregătirea materialelor

 • Biletul de externare, semnat şi parafat de medic

 • Extrasul medical pentru medicul de familie

 • Reţeta şi recomandările de tratament şi regim igienodietetic

 • Alte bunuri de valoare ale pacientului, care au fost inventariate

 • Consimţămîntul informat al pacientului/familiei;

 • Contul cheltuielilor pacientului neasigurat pe durata spitalizării;

 Pregatirea pacientului

          Psihică

 •     anuntaţi pacientul şi familia cu 12 ore înainte de externare

 •     identificaţi impactul emoţional şi psiho-social pe care externarea îl are asupra pacientului sau/şi familiei

 •     explicaţi etapele ce trebuie urmate pentru realizarea externării

          Fizică:

 •      evaluaţi starea fizică şi adaptaţi poziţia pacientului şi utilizarea echipamentelor medicale de ajutor (cărucior, brancard) la aceasta, pentru realizarea confortului fizic al pacientului pe perioada externării;

 •      asiguraţi-vă despre existenţa mijlocului de transport adecvat pentru transferul în siguranţă al pacientului

http://lex.justice.md/md/346100/