Grafic de lucru: 24/7  |  Harta site-ului

Scurt istoric

Scurt istoric

Istoria medicală a Spitalului Raional Hânceşti îşi ia începutul din noiembrie 1872 când prin Hotărârea Administraţiei Municipale Chişinău se deschide spital cu 12 paturi în localitatea Hânceşti.

Primul medic al unităţii a fost numit Novalistrâi, care era ajutat de un felcer. Alţi doi felceri medicali activau ca lucrători medicali de sector deservind populaţia satelor din preajma Hânceştiului.

Documentele istorice de dinainte anilor 1900 sunt sărace în menţiuni legate de felul în care localnicii se îngrijeau de sănătate. Dar se ştia că, în anii '80 al secolului XIX, atât în Hânceşti, cât şi în întreaga Basarabie bântuiau bolile contagioase – tifusul exantimatic, difteria, scarlatina, malaria şi rujeola.

În perioada primului an de activitate au fost documentate 180 de pacienţi trataţi în spital. Informaţii despre tipul morbidităţii al acestora din regret lipsesc. Bugetul spitalului pentru perioda 1872-1873 a fost 1193 ruble şi 54 copeici (fără cheltuieli salariale pentru personalul spitalului). Pe teritoriul Hânceştiului să aflau 1486 de pacienţi, inclusiv:

 • 160 – cu difterie;
 • 52 – variolă epidemică;
 • 18 – tifos exantimatic.

În următorul an (1873) de activitate au fost spitalizaţi 231 de pacienţi, din care 7 au decedat, de tratament ambulator au beneficiat 3755 de bolnavi, din care 3651 s-au însănătoşit, 35 au decedaţi şi 69 continuau tratamentul.

În anul 1873 medicul enumeră următoarele boli predominante printre populaţia deservită, şi anume: malaria, difteria, tusa convulsivă, TBC, bolile sexual transmisibile. Informaţia despre patologia somatică lipseşte.

Conform Hotărârei  municipiului Chişinău din 1872-1875 spitalului s-au alocat pentru activitate 1336 ruble şi 34 de copeici pentru:

 • alimentaţie;
 • tratamentul bolnavilor;
 • pansamente;
 • încălzire; lumină; reparaţie curentă;
 • curăţarea sobelor etc.

Pentru cazuri extraordinare suplimentar s-au alocat100 de ruble, salariul medicului fiind 1000 de ruble cu un adaos de 200 de ruble.

În 1898 sunt inaugurate două localuri noi, volumul serviciilor de sănătate sporeşte. Şi pe larg în localitate se practică imunoprofilaxia.

Din documentaţia medicală se raportatează că anual la evidenţa dispanserică se găseşte 5500-6000 de bolnavi, cu predominarea patologiei infecţioase şi maladiilor sociale.

Din sursele răzleţe se constată că prin Hotărârea Upravei municipale Chişinău din 1 septembrie 1913 s –au procurat bunuri materiale de la „Glicman” pentru construcţia casei de locuit al medicului şi baracului pentru pacienţi contagio (ultimul a fost dat în exploatare în 1918 – în prezent blocul administrativ).

În anul 1939 spitalul desfăşoară activitatea pe 25 de paturi de profil general. Datele istorice din 1942 ne vorbesc că spitalul avea 40 de paturi, pacienţii erau deserviţi de doi medici, doi agenţi sanitari şi 3 moaşe. Pe teritoriul spitalului funcţionau 4 cuptoare de deparazitare (inclusiv: 2 cuptoare mobile).

În anul 1946 în spital se enumărau 3 secţii curative:

 1. chirurgie;
 2. terapie;
 3. boli infecţioase;

Din 1947 începe activitatea Laboratorul clinic de diagnostic şi se deschide un cabinet stomatologic. Pe perioada anilor 1984 şi 1996 are lor restructurarea staţionarului atât infrastructural, cât şi organizatoric (se dau în expluatare blocul maternitate - 1988 şi cel chirurgical -1996).

Anul 2012 a fost jubiliar pentru instituţia noastră care a ajuns la vârsta de 140 ani.

La etapa actuală Spitalul Raional Hânceşti reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă din raion, asigurând asistenţa medicală de specialitate la peste 123 000 locuitori , funcţionând conform structurii aprobate şi regulamentului instituţiei cu un număr de 320 paturi .