Grafic de lucru: 24/7  |  Harta site-ului

Administrația și colectivul IMSP Spitalul Raional Hîncești,

exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor, în legătură cu trecerea în eternitate a dlui Popa Miron, Șef secție ftiziopneumologie, din anul 1961 după finisarea studiilor la Institutul de Medicină din Chișinău și pînă la 29 iunie 2015. Născut la 09 aprilie 1937, și-a dedicat 54 de ani în domeniul medicinei, a fost un model al responsabilității, omeniei, devotamentului și dăruirei de sine. Cu mare regret, a pierdut lupta cu noul tip de coronavirus Dumnezeu să-l odihnescă în pace