Grafic de lucru: 24/7  |  Harta site-ului

Boli Interne

Aici se tratează un număr mare de pacienți cu diverse patologii: endocrine, gastrice, pulmonare.


traum1

Introducere

Secția este fondata in 1964. Primul șef de secție a fost Ana Cerevco. Este amplasata la et. Trei al blocului terapeutic. In secția boli interne activează 2 medici: șeful secției cu categorie superioara si medic ordinator cu categorie I,  6 asistente medicale, șase personal inferior medical.
Activitatea este desfășurată pe 23 de paturi, care includ 3 profile: endocrinologie, gastrologice si terapeutice.
Toți angajații secției au pregătirea necesară pentru a face față provocărilor zi de zi.

gorohovschi ala

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Servicii medicale

 • Tratament

  Acordarea asistenței medicale pe durata spitalizării pacientului.

 • Psihoterapie

  Acordarea asistenței psihologice pacienților la necesitate.

 • Examinarea

  În staționar complexa a pacienților ( laborator; examinarea instrumentala de înalta performanță).

 • Consultații

  Consultarea pacienților atât in secție  boli interne cît și in alte secții.

 • ECG

  Înregistrarea activității electrice a inimii.

Facilități

Toți lucrătorii secției permanent  își ridica nivelul de cunoștință prin intermediul perfecționărilor și conferințelor permanente. Secția dispune de electrocardiograf, aparat p/ru oxigenoterapie.
Pacienții spitalizați în secție sunt examinați și tratați conform cerințelor Protocoalelor Clinice Naționale.